Polityka muzyki Warframe

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020

Jesteśmy zaszczyceni osiągnięciami Społeczności Warframe i wysiłkami włożonymi w twórczość fanów, dlatego chcemy mieć pewność, że te kreacje nigdy nie napotkają problemów ze znakami towarowymi lub prawami autorskimi w przypadku naszych zasad. Niniejsza Polityka dotycząca muzyki w Warframe obejmuje w szczególności muzykę obecną w grze Warframe w kontekście dwóch typów tworzenia treści: Transmisji i Przesyłania Wideo. To tłumaczenie jest tylko materiałem referencyjnym, ponieważ tylko angielski oryginał tej Polityki ma moc prawną.

- Użycie niekomercyjne — Zasoby Warframe nie mogą zostać wykorzystane w celach komercyjnych. Nie możesz czerpać zysków z bezpośredniej sprzedaży IP Warframe. Nie pobieraj od użytkowników opłat za dostęp lub posiadanie Twojej twórczości Warframe.

- CAŁA muzyka w grze Warframe jest własnością Digital Extremes. Nigdy nie wniesiemy roszczenia dotyczącego praw autorskich wobec użytkownika końcowego, który transmituje grę Warframe z włączoną muzyką, ani do użytkownika końcowego, który przesyła materiały o naszej grze z włączoną muzyką.

- Ponieważ Digital Extremes posiada własność i prawa do całej muzyki w grze Warframe, nie zezwalamy na wykorzystanie naszej ścieżki dźwiękowej w żaden komercyjny sposób.

- Szczegółowe informacje na temat Polityki Materiałów Warframe są dostępne tutaj

- Umowa o warunkach użytkowania — Treści Warframe nie można wykorzystywać w żaden sposób, który narusza naszą Umowę o warunkach użytkowania