Zamknij
A group of Warframes in platform exclusive skins standing shoulder to shoulder ready to take on foes.

Przewodnik po rozgrywce międzyplatformowej


Czym jest rozgrywka międzyplatformowa?

Rozgrywka międzyplatformowa ma na celu zjednoczenie Systemu Origin raz na zawsze! Zbierzemy Tenno z całego świata i z różnych platform, aby móc grać razem.

W związku z rozwojem rozgrywki międzyplatformowej otwieramy ją, aby umożliwić większej liczbie graczy wspólne przeżywanie misji Warframe.

Ten przewodnik ma na celu zapoznanie Was z rozgrywką międzyplatformową, z tym, co jest dostępne w tej pierwszej fazie i czego możesz się spodziewać w przyszłości!


Jakie opcje są dostępne w rozgrywce międzyplatformowej?

Dzięki wprowadzeniu rozgrywki międzyplatformowej w Żerze na Lua będziecie mogli rozgrywać misje na PC, Xbox, PlayStation i Nintendo Switch, dołączając do oddziału Tenno lub korzystając z Publicznego Dobierania Drużyny. Możecie również skorzystać z Czatu, aby koordynować i komunikować się z innymi graczami.

Gracze z różnych platform mogą spotykać się w Przekaźnikach i odwiedzić Dojo! Jednak obecnie znany jest problem, który uniemożliwia formowanie się Drużyn międzyplatformowych przed wejściem do Dojo. Aby uniknąć tego, wejdź najpierw do Dojo, a następnie zaproś członków z innej platformy.

Kiedy rozgrywka międzyplatformowa jest aktywna, zauważycie, że obok Waszego imienia wyświetla się teraz ikona platformy. Gracze z innych platform będą mieć ikonę rozgrywki międzyplatformowej, co pozwoli rozróżnić, czy członek drużyny lub inny gracz dołącza z innego systemu.

Kolejnym dodatkiem są przyrostki liczbowe do nazw/aliasów graczy. Aby ułatwić identyfikację graczy, którzy mają taką samą nazwę na różnych platformach, każdy otrzyma numeryczny przyrostek. Ten przyrostek jest potrzebny tylko wtedy, gdy chcecie zaprosić kogoś do swojej drużyny lub rozmawiać z graczami, którzy mają tą samą nazwę. Możecie zawsze znaleźć swój przyrostek, odwiedzając swój Profil w menu gry.

Konsolowi Tenno mogą mieć spacje w swoich pseudonimach, co oznacza, że szeptanie do nich wymaga małego dodatkowego kroku. Jeśli chcecie szeptać do Waszych konsolowych przyjaciół, którzy mają spację w nazwach, użyjcie apostrofów lub cudzysłowów aby uchwycić ich pełną nazwę. Na przykład: /w 'Tenno Are Amazing' Cześć przyjacielu! ← W ten sposób wyślesz wiadomość "Cześć przyjacielu!" do gracza konsolowego, którego nazwa brzmi Tenno Are Amazing.

W przyszłości możecie spodziewać się, że będziemy dzielić się informacjami na temat przyszłości rozgrywki międzyplatformowej i zapisu międzyplatformowego na naszych kanałach społecznościowych i na Devstreamach.


Jak można aktywować lub dezaktywować rozgrywkę międzyplatformową?

Możecie przełączyć ustawienie "Rozgrywki międzyplatformowej" w menu Opcji, co pozwoli Wam dołączyć do drużyny drugiej osoby i skorzystać z Publicznego Dobierania Drużyny, aby wspólnie ukończyć misje lub wyłączyć tę opcję, jeśli chcecie.

A screen showing how to enable or disable cross-platform play.


Napotkałem problem, gdzie mogę przekazać wiadomość?

Chcielibyśmy otrzymać opinie od graczy, biorących udział w rozgrywce międzyplatformowej, na Oficjalnym Forum. Jest kilka rzeczy, które możecie zrobić, a które będą bardzo mile widziane. Przesyłając swój problem na forum, prosimy:

  • Zawrzeć informację o platformie, na jakiej gracie
  • Dodać zrzuty ekranu/nagrania wideo wszelkich problemów napotkanych podczas testu
  • W przypadku graczy na PC dołączcie plik EE.log, który pozyskać możecie poprzez opcję "Zapisz logi" dostępną w ustawieniach programu startowego gry
  • Prosimy przesłać plik EE.log do Wsparcia Warframe w zgłoszeniu nazwanym "CROSS PLATFORM PLAY BUG"
  • W przypadku graczy na PC opiszcie dokładnie, co miało miejsce przed awarią, jeśli przesyłacie zgłoszenie poprzez narzędzie zgłaszania awarii Warframe (wygeneruje ono numer WAR)
A group of Warframes in platform exclusive skins standing shoulder to shoulder ready to take on foes.

Przewodnik po Zapisie międzyplatformowym


Czym jest Zapis międzyplatformowy?

Zapis międzyplatformowy umożliwia graczom przeniesienie postępów i przedmiotów swojego konta Warframe pomiędzy różnymi platformami. Dotyczy to postępów Zadań, rang Syndykatów, Fokusu, Inherencji, odblokowanych umiejętności Helmintha oraz aktywnych Liczy Kuvy i Sióstr Parvosa.


Czym jest Konto Zapisu międzyplatformowego?

Oznacza to każde konto Warframe, które zostało poddane procesowi Scalenia lub Połączenia, aby złączyć dwa lub więcej kont i umożliwić skorzystanie z Zapisu międzyplatformowego.


Czym jest Połączenie Kont?

Połączenie kont pozwoli na wybranie jednego z istniejących kont Warframe jako Konta głównego. Wyznaczenie konta jako głównego i połączenie go z innymi platformami, umożliwi przeniesienie postępów i zakupów tego profilu Warframe między różnymi platformami.

Na przykład gracz może oznaczyć swoje konto na PC jako Konto główne i połączyć je ze swoim kontem PlayStation. Postępy konta PC nieodwracalnie nadpiszą istniejące konto PlayStation, co umożliwi użycie tego samego konta Warframe zarówno na PC, jak i na PlayStation.

Uwaga, Połączenie kont jest permanentne. Kiedy utworzone zostanie zjednoczone konto Warframe dla Zapisu międzyplatformowego, dostęp do wyposażenia i postępów pozostałych kont będzie niemożliwy.


Czym jest jednorazowe Scalenie kont?

Jednorazowe Scalenie kont jest nieodwracalną metodą pozwalającą na połączenie Przedmiotów, Personalizacji, Zasobów i Walut z wielu kont w jedno konto. Nowo połączone konta będą następnie działać jako jedno, ujednolicone Zapisem międzyplatformowym konto Warframe. Będzie ono dostępne do użycia na dowolnej platformie, która zostanie połączona przez stronę Zarządzania Kontem.

Jeśli zdecydujecie się na Scalenie kont, możecie wybrać jedno z istniejących kont Warframe jako Konto główne, które zadecyduje o postępach Misji i Zadań. Wszystkie Zasoby, Arsenał, Waluty itp. z drugorzędnych kont zostaną dodane do Konta głównego. Postępy zadań konta Głównego pozostaną niezmienione.

Na przykład, jeśli gracz ma 100 000 Kredytów na koncie PC i 100 000 kredytów na koncie Xbox, wykonanie jednorazowego Scalenia kont połączy te dwa konta w jedno, tworząc nowe, ujednolicone konto z łączną sumą 200 000 Kredytów, które można wykorzystać na PC lub Xbox. To samo dotyczy większości Surowców, Przedmiotów i Personalizacji (wyjątki zostały opisane poniżej).

W procesie Scalenia mogą wziąć udział jedynie konta utworzone do godziny 20:00 dnia 24 listopada, które nie zostały poddane migracji z PC na konsole.

Informacja: jednorazowe Scalenie kont jest nieodwracalne. Kiedy międzyplatformowe konto Warframe zostanie utworzone, odzyskanie profili sprzed Scalenia nie będzie możliwe!


Jak mogę dokonać Jednorazowego Scalenia zamiast Połączenia kont?

Konta kwalifikujące się do Jednorazowego Scalenia zostaną automatycznie poddane temu procesowi w przypadku połączenia kont Warframe.


Co muszę zrobić przed połączeniem swoich kont Warframe?

Wymagane jest utworzenia konta Warframe na PC. Kiedy takie konto zostanie utworzone, będziecie mieli możliwość Połączenia lub Scalenia innych kont z kontem na PC, co uczyni je kontem Zapisu międzyplatformowego. Dodatkowe platformy mogą zostać Połączone lub Scalone z istniejącym Kontem Zapisu międzyplatformowego, każde po kolei, aż wszystkie pożądane konta zostaną połączone.

Chociaż konto na PC jest wymagane do stworzenia Konta Zapisu międzyplatformowego, pobranie i gra w Warframe na PC nie jest konieczna, aby używać Konta Zapisu międzyplatformowego.


Ile kont mogę połączyć?

Z poziomu Zarządzania Kontem można Połączyć lub Scalić tylko jedno konto z każdej platformy z Kontem Zapisu międzyplatformowego. Dostęp do Konta Zapisu międzyplatformowego można uzyskać na dowolnej platformie. Obejmuje to PC, PlayStation 4 i PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch w momencie premiery. Wersje Warframe na iOS i Androida będą również kompatybilne po ich wydaniu.


Czy istnieją ograniczenia dla Połączenia lub Scalenia kont?

Tylko konta utworzone przed 24 listopada do godziny 20:00 czasu polskiego, które nie zostały wcześniej poddane migracji z PC na konsole, będą kwalifikować się do Scalenia. Każde konto Warframe, które wcześniej uczestniczyło w migracji konta z PC na PlayStation 4, Xbox One lub Nintendo Switch, nie kwalifikuje się do jednorazowego Scalenia Kont. Konta te mogą jednak nadal być normalnie Połączone i uczestniczyć w Zapisie międzyplatformowym.


Dlaczego konta, które wcześniej przeszły migrację konta, nie kwalifikują się do jednorazowego połączenia kont?

We wszystkich poprzednich migracjach kont, kopie oryginalnych kont były tworzone dla nowo wprowadzonej platformy. Oznacza to, że każde zmigrowane konto ma dwie wersje. Wcześniej istniały one w oddzielnych ekosystemach, ale dzięki Zapisowi międzyplatformowemu zajmują jeden ekosystem Warframe.

Konta, które brały udział w migracji nie mogą zostać połączone ze sobą, ani z żadnym innym kontem, ze względu na istnienie innej wersji tego konta.

Chociaż te konta nie mogą zostać Scalone, nadal mogą one zostać użyte w procesie Połączenia kont. Wybranie konta Warframe, które chcecie uznać za Główne, pozwoli Wam na użycie go do gry na wszystkich platformach.


Czy podczas Scalenia kont występują ograniczenia, które uniemożliwią przeniesienie jakichś przedmiotów?

Tak. Ograniczenia dotyczą Platyny zakupionej na platformie Nintendo Switch, która nie może zostać przeniesiona na platformę PlayStation, TennoGen zakupiony po 24 listopada po godzine 20:00 i kilku innych przedmiotów dostępnych tylko na platformie PC.

Platyna zakupiona przez konta Warframe na Nintendo Switch nie będzie dostępna na innych platformach. W przypadku platform PC, Xbox i PlayStation bilans Platyny będzie współdzielony i możliwe będzie użycie tej Platyny na wszystkich z tych platform.

Nadal możecie uzyskać dostęp i wykorzystać zdobytą na Nintendo Switch Platynę po zalogowaniu się na Konto Zapisu międzyplatformowego Warframe na Nintendo Switch. Wszelkie Przedmioty i Personalizacje zakupione za tę Platynę będą automatycznie dostępne po zalogowaniu na innych platformach. W przypadku zakupienia jakiejkolwiek platyny na platformie Nintendo Switch, konieczne jest zalogowanie się na konto tej platformy.

Skórki dostępne wyłącznie na wybranych platformach, jak Opalowe na Switchu, Ametystowe na Discordzie i Jadeitowe na Xboxie nie zostaną przeniesione na PlayStation podczas jednorazowego Scalenia kont. Dodatkowo, skórki ekskluzywne dla PC jak Defazowane, Rubedo, IAHGames Braton i Rixty MOl nie będą dostępne na PlayStation. Analogicznie, skórki Obsydianowe PlayStation nie będą dostępne poza platformą PlayStation.

Personalizacje TennoGen będą dostępne poprzez Zapis międzyplatformowy w zależności od platformy, na której zostały zakupione. Więcej informacji można znaleźć w pytaniu "Jaki wpływ na przedmioty TennoGen będzie miał Zapis międzyplatformowy?".

Excalibur Prime, Skana Prime i Lato Prime pozostaną dostępne wyłącznie na PC.


Czy na zakupy premium mają wpływ inne czynniki?

Połączenie Kont zachowuje tylko postępy i przedmioty Konta głównego — w tym zakupy premium. Dotyczy to każdego scenariusza, w którym konta nie kwalifikują się do jednorazowego Scalania Kont, takiego jak Połączenie dwóch kont utworzonych po wyznaczonej dacie.


Jaki wpływ na przedmioty TennoGen będzie miał Zapis międzyplatformowy?

Wszelkie zakupy TennoGen dokonane przed 24 listopada do godziny 20:00 czasu polskiego zostaną przeniesione na dowolną platformę w wyniku jednorazowego połączenia kont. Oznacza to, że elementy, które są już częścią Waszych kolekcji, będą dostępne na każdej platformie, na której gracie.

W przypadku przedmiotów TennoGen zakupionych po dniu 24. listopada po 20:00 będzie to zależne od platformy, na której przedmiot został zakupiony. Zakupy z użyciem Steam będą dostępne tylko na PC, a zakupy na konsolach będą dostępne na wszystkich (licencjonowanych) konsolach.

Naszym celem jest zredukowanie wpływu na artystów TennoGen oraz uszanowanie zakupów na konsolach. Dodatkowe informacje znaleźć można w wątku TennoGen i Zapis międzyplatformowy na naszym forum.


Czy możliwy jest Handel międzyplatformowy?

Handel międzyplatformowy będzie możliwy w zależności od ustawień Rozgrywki międzyplatformowej innych graczy. Handel będzie funkcjonować tak samo jak Podarunki, z jednym wyjątkiem: wymiana Platyny między Nintendo Switch i innymi platformami nie będzie możliwa.

W celu zapewnienia możliwości wymiany z Tenno na innych platformach prosimy upewnić się, że używane jest Konto Zapisu międzyplatformowego (lub konto na PC*), a ustawienie Rozgrywki międzyplatformowej jest włączone. TennoGuard 2FA jest wymagany do handlu przedmiotami w grze z innymi Tenno w Warframe. Można go włączyć za pośrednictwem strony Zarządzanie kontem.

*Konta na PC automatycznie będą zdolne do Handlu z graczami na innych platformach, jeśli wszyscy gracze włączyli ustawienie Rozgrywki międzyplatformowej, a każdy gracz spoza PC korzysta z Konta międzyplatformowego.


Nie utworzyłem konta PC przed wyznaczoną datą. Czy nadal mogę Scalić wiele kont konsolowych?

Tak, pod warunkiem, że konta konsolowe, które chcesz uwzględnić w Scaleniu, zostały utworzone przed wyznaczoną datą, a także nie zostały utworzone w ramach poprzedniej migracji konta z PC na konsolę.

Najpierw należy utworzyć nowe konto PC. Następnie musisz połączyć je z dowolnym kontem konsolowym, które wybierasz jako Konto główne (pozwalające na korzystanie z jego Postępu). Spowoduje to utworzenie zunifikowanego Konta Zapisu międzyplatformowego Warframe. Następnie możesz połączyć pozostałe konta konsolowe z nowo utworzonym Kontem Zapisu międzyplatformowego w normalny sposób.


Czy jednorazowe Scalanie Kont jest dostępne na zawsze?

Nie. Jednorazowe Scalenie kont będzie dostępne przez ograniczony czas: ta możliwość zostanie wycofana w przyszłości i zostanie to ogłoszone z miesięcznym wyprzedzeniem. Połączenie Kont pozostanie jednak dostępne bezterminowo i zawsze będzie umożliwiać Zapis międzyplatformowy.


W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy połączenie lub scalenie moich kont się powiodło?

Powinieneś otrzymać wyskakujący komunikat potwierdzający, że Twoje konta zostały pomyślnie Scalone lub Połączone. Na stronie Zarządzania Kontem wyświetlony zostanie także status Konta Zapisu międzyplatformowego.


Na jakich platformach jest wspierany Zapis międzyplatformowy?

W dniu premiery tej aktualizacji ta funkcjonalność będzie dostępna w Warframe na każdej platformie. Dotyczy to PC, PlayStation 4 i PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.


Czy moje dane osobowe będą przetwarzane po pobraniu gry?

Prosimy zapoznać się z treścią naszej Polityki Prywatności.