Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Warframe™ (“Oyun”), Digital Extremes Ltd tarafından geliştirilip işleten, ücretsiz oynanan bir bilgisayar oyunudur. İşbu sözleşmede, “Digital Extremes” veya “DE”, bir Ontario, Kanada Şirketi olan Digital Extremes Ltd. anlamına gelecek; “siz” ve “sizin” kelimeleri ise, Oyunun kurulacağı veya kurulduğu bilgisayarın kullanıcısı anlamına gelecektir.

Lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklamadan önce bu son kullanıcı lisans sözleşmesini (bu “EULA” veya “Lisans Sözleşmesi”) dikkatlice okuyun. Oyunu indirip "Kabul Ediyorum" düğmesini tıkladığınızda veya oyunu kullandığınızda ya da oyun istemci yazılımını ("yazılım") yüklediğinizde, işbu lisans sözleşmesinin, tarafınızdan imzalanan herhangi bir yazılı sözleşme ile aynı şekilde uygulanabilir olduğunu kabul etmiş olursunuz.

İşbu lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmiyorsanız bu pencereyi kapatarak işbu lisans sözleşmesinin koşullarını kabul etmediğinizi ve yazılımın kurulumunu tamamlamayacağınızı belirtin.

İşbu lisans sözleşmesini imzalayarak en az 18 yaşında olduğunuzu (işbu sözleşmeyi 18 yaşın altındaki yetkili bir kullanıcı adına imzalıyor olsanız bile) ve ikamet ettiğiniz yerdeki yargı alanında sözleşme akdetmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu beyan etmiş olursunuz.

İşbu sözleşmenin koşulları, Digital Extremes kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda tadil edilebilir, tamamlanabilir veya değiştirilebilir; Aşağıdaki şekilde önceden bildirimde bulunulduğunda geçerli olmak üzere DE yazılım ürününü güncelleyebilir veya yükseltebilir: Digital Extremes, Warframe.com üzerinde burada bulunan işbu Sözleşmenin revize edilmiş versiyonunu yayınlar ve DE'nin kendi takdirine bağlı olarak seçebileceği diğer bildirimleri yapabilir.

İşbu Sözleşmede gelecekte yapılacak herhangi bir değişikliğin sizin için kabul edilemez olması veya artık bu Sözleşmeye uymamanıza neden olması halinde, aşağıdaki Bölüm 7 uyarınca işbu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

Digital Extremes’in Yazılımda yaptığı herhangi bir güncellemeyi, yükseltmeyi veya değişikliği kurmanız ve kullanmanız ya da işbu Sözleşmedeki değişikliklerin bildirimini takiben Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi kesin olarak gösterecektir.

Digital Extremes, herhangi bir zamanda Yazılımın herhangi bir özelliğini değiştirebilir, tadil edebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Digital Extremes ayrıca bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük olmaksızın belirli özelliklere sınırlar koyabilir ya da Yazılım Ürününün bir kısmına veya tamamına erişiminizi kısıtlayabilir. Yazılımın herhangi bir özelliği veya içeriğine ilişkin herhangi bir parasal veya başka bir çıkarınız yoktur.

1. Sınırlı Kullanım Lisansı

İşbu Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizde bir Kullanıcı Hesabına kaydolup erişerek Oyunu oynamak amacıyla Yazılımı bilgisayarınıza kurabilirsiniz (“Hizmet”). İşbu Lisans Sözleşmesini kabul etmenize ve işbu Sözleşmeye uymaya devam etmenize tabi olarak DE, (a) Yazılımı size ait olan veya yasal kontrolünüz altındaki bir veya daha fazla bilgisayara kurmak ve (b) Yazılımı, Hizmetle bağlantılı olarak yalnızca ticari olmayan eğlence amaçlarınız için kullanmak üzere sınırlı, münhasır olmayan bir lisans verir ve siz de işbu belge ile bunu kabul edersiniz.

Yazılımın tüm kullanımları, Oyunu oynamak için Kullanıcı Hesabınızı (bundan böyle “Hesap” olarak anılacaktır) kullanmadan önce kabul etmeniz gereken işbu Lisans Sözleşmesine ve Kullanım Koşulları’nı kabul etmenize tabidir.

2. Lisans Kısıtlamaları ve Sınırlamaları

Bölüm 1'de size verilen sınırlı, kişisel kullanım lisansı, aşağıdaki kısıtlama ve sınırlamalar ile işbu Sözleşmenin diğer tüm hüküm ve koşullarına (birlikte "Lisans Sınırlamaları") tabidir.

Hiçbir koşulda şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:

a. İşbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe, Yazılımı satmayacak, alt lisansını vermeyecek, temlik etmeyecek, kiralamayacak, finansal kiralamayacak, satmayacak veya başka bir şekilde devretmeyeceksiniz;

b. Yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği durumlar haricinde Yazılımın ters mühendisliğini yapmayacak, Yazılımı kaynak koda dönüştürmeyecek, Yazılımın kaynak kodunu oluşturmayacak veya Yazılımdan kaynak kodu veya oyun verilerini başka şekilde türetmeyecek ya da Yazılımı insan tarafından okunabilir bir biçime indirgemeyeceksiniz;

c. Yazılımı tamamen veya kısmen kopyalamayacak, fotokopisini çekmeyecek veya çoğaltmayacaksınız; ancak, yalnızca arşivleme amacıyla Oyun Yazılımının ve Oyun kılavuzunun bir (1) kopyasını alabilirsiniz;

d. Yazılım, Hizmet veya Yazılım deneyimini ya da bunların herhangi bir bölümünü temel alan veya kullanan türev çalışmalarını değiştirmeyecek, tercüme etmeyecek veya oluşturmayacaksınız;

e. Yazılım, Hizmet veya Oyun deneyimi ya da bunların herhangi bir bölümünde yer alan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmayacak veya tahrif etmeyeceksiniz;

f. Yazılımı, Hizmeti veya Oyun deneyimini değiştirmek için tasarlanmış hile, otomasyon yazılımı (botlar), hack, mod veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılım, araç veya içeriklerini kullanmayacaksınız;

g. Yazılım, Hizmet veya Oyun deneyimi ya da bunların herhangi bir bölümünü, (i) Digital Extremes'in açık yazılı izni olmaksızın bir siber kafede, bilgisayar oyun merkezinde veya başka herhangi bir konuma dayalı sitede kullanılması; (ii) Yazılım dışında satmak için oyun içi para birimini, unsurları veya kaynakları toplamak için veya (c) Yazılım dışında bir ödeme karşılığında oyun içi hizmetlerin gerçekleştirilmesi (örneğin, güç seviyelendirme ve benzer faaliyetler) de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaçla kullanmayacaksınız.

h. Digital Extremes’in, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, belirli üçüncü taraf kullanıcı arayüzlerinin kullanımına izin verdiği durumlar hariç olmak üzere, Yazılımın bir karakter, oyun içi unsurlar veya Yazılım ortamı ile ilgili bilgileri depolamak için kullandığı RAM alanlarını okuyan herhangi bir yazılım da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın Yazılım veya Hizmetin içinde veya bunlar aracılığıyla bilgileri engelleyen, "madenciliğini yapan" veya başka şekilde bilgi toplayan herhangi bir yetkisiz üçüncü taraf yazılımı kullanmayacaksınız;

i. Yazılımın bir parçası olan dosyaları, her durumda Digital Extremes tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde tadil etmeyecek veya tadil edilmesine izin vermeyecek ya da neden olmayacaksınız;

j. Yazılım veya Hizmet için eşleştirme hizmetleri barındırmayacak, sağlamayacak veya geliştirmeyeceksiniz ya da Digital Extremes tarafından kullanılan iletişim protokollerini İnternet üzerinden izinsiz oyun, ağ üzerinden oynama veya içerik toplama ağlarının bir parçası olarak da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla engellemeyecek, taklit etmeyecek ya da yeniden yönlendirmeyeceksiniz;

k. (i) Hizmeti taklit eden veya taklit etme girişiminde bulunan herhangi bir yetkisiz sunucuya herhangi bir bağlantı veya (ii) her durumda Digital Extremes tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmayan programları veya araçları kullanan herhangi bir bağlantı da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Yazılım veya Hizmete herhangi bir yetkisiz bağlantıyı kolaylaştırmayacak, oluşturmayacak veya sürdürmeyeceksiniz;

l. Yazılım veya Hizmeti ya da bunların herhangi bir bölümünü içeren başka herhangi bir yazılım veya içerik oluşturmayacaksınız veya

m. Burada açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde Yazılımın kopyalarını başka taraflara satmayacak, bunlarda bir teminat vermeyecek veya bunları aktarmayacak ya da Yazılımı başkalarına kiralamayacak, finansal kiralamayacak veya lisansını vermeyeceksiniz.

3. Telif Hakları, Ticari Markalar ve Mülkiyet Hakları

a. Warframe™ ve belirli ilgili isim ve logolar, Digital Extremes'in tescilli veya tescilsiz ticari markaları, hizmet markaları ve/veya ticari isimleridir. Bunlar ve Yazılımda veya Yazılımla bağlantılı olarak kullanılan tüm diğer ticari markalar, hizmet markaları ve ticari isimler (“Markalar”), Digital Extremes veya lisans verenlerinin mülkiyet haklarıdır.

b. Yazılım, Oyun, Hizmet, Site, Hesabınız ve bunların içerdiği tüm içerik (Hesaplar, bilgisayar kodu, başlıklar, nesneler, eserler, karakterler, karakter adları, konumlar dahil, konum adları, hikayeler, olay örgüleri, diyalog, sloganlar, sanat eserleri, grafikler, yapısal veya peyzaj tasarımları, animasyonlar, sesler, müzik beste ve kayıtları, görsel-işitsel eserler, karakter benzerlikleri ve çalıştırma yöntemleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) Digital Extremes veya onun lisans verenlerinin mülkiyetindedir.

Yazılım, üçüncü şahıslar tarafından lisanslanan materyaller içerebilir ve bu materyallerin lisans verenleri, işbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda haklarını kullanabilir. Yazılım ve Oyun ile bunların içerdiği tüm içerik, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer uluslararası fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır.

Digital Extremes ve lisans verenleri, Yazılım ve Oyundan türev çalışmalar yaratma münhasır hakkı da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın, Yazılım ve Oyun ile bağlantılı tüm hakları saklı tutar ve Digital Extremes tarafından açıkça izin verilen aşağıdakiler dışında Oyuna dayalı herhangi bir yazarlık çalışması yaratmayacağınızı kabul edersiniz.

Yazılımın herhangi bir özelliği veya içeriğine ilişkin herhangi bir parasal veya başka bir çıkarınız olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, Hesabınızda hiçbir mülkiyet veya başka bir mülkiyet hakkına sahip olmayacağınızı ve Hesap ile ilgili tüm hakların Digital Extremes'e ait olduğunu ve sonsuza kadar Digital Extremes'ın lehine hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan edersiniz.

4. İzleme İzni

Yazılımı çalıştırırken Digital Extremes, Yazılımı kullanımınızı ve oynamanızı izleyebilir ve Digital Extremes Gizlilik Politikası uyarınca yazılımı kullanımınız ve oynamanızla ilgili verileri toplayabilir.

Ayrıca yazılım, Yazılım ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü taraf programları kontrol etmek için bilgisayarınızın Rastgele Erişim Belleğini (RAM) izleyebilir. Burada kullanıldığı şekliyle bir "Yetkisiz Üçüncü Taraf Programı", Bölüm 2 tahtında yasaklanan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı olarak tanımlanacaktır.

Yazılımın bir Yetkisiz Üçüncü Taraf Programı tespit etmesi durumunda Yazılım, Hesap adınız, tespit edilen Yetkisiz Üçüncü Taraf Programına ilişkin bilgiler ve saat ve tarih de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bilgileri Digital Extremes'e iletebilir ve Digital Extremes, bu sözleşmenin ve Yazılımı kullanmaya devam etme hakkınızın feshi de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, size önceden bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın işbu sözleşme tahtındaki haklarının herhangi birini veya tamamını kullanabilir.

5. Yamalar ve Güncellemeler

Digital Extremes, Oyunu oynamaya devam etmeniz için yüklenmesi gereken Oyun yamaları, güncellemeleri ve modifikasyonları dağıtabilir veya sağlayabilir. Digital Extremes, bilginiz dışında makinenizde bulunan Oyun İstemci Yazılımı da dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Oyunu uzaktan güncelleyebilir ve işbu belge ile Digital Extremes'e bu tür yamaları, güncellemeleri ve değişiklikleri dağıtma ve uygulama onayınızı vermiş olursunuz.

6. Çevrimiçi Hizmetlerin Süresi

Yazılım, Digital Extremes tarafından sağlanan Hizmet aracılığıyla İnternet üzerinden oynanması gereken çevrimiçi bir oyundur. Hizmetin Digital Extremes tarafından kendi takdirine bağlı olarak sağlandığını ve DE tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın sonlandırılabileceğini veya başka şekilde durdurulabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

7. Fesih

İşbu Lisans Sözleşmesi, feshedilene kadar geçerlidir. Lisans Sözleşmesini istediğiniz zaman (i) sahip olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan Oyunun tüm kopyalarını kalıcı olarak imha ederek; (ii) Yazılımın sabit sürücünüzden kaldırarak feshedebilirsiniz. Digital Extremes, işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın feshedebilir. Herhangi bir nedenle feshedildiğinde, burada verilen tüm lisanslar derhal feshedilir ve Oyunun sahip olduğunuz veya kontrolünüzdeki tüm kopyalarını derhal ve kalıcı olarak imha etmeli ve sabit diskinizden kaldırmalısınız.

8. Garanti Feragatnamesi

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, oyun ve içerdiği tüm bilgiler, içerik ve hizmetler, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır. Digital Extremes, işbu sözleşme için geçerli olan yasalar tahtında hariç tutma, kısıtlama veya değişiklik yapamayan garantiler hariç olmak üzere, mülkiyet veya ihlal etmeme ya da belirli bir amaca uygunluk için zımni garantilerden açıkça feragat eder. Oyunun kullanımı tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Digital Extremes, Digital Extremes'in üçüncü taraf sağlayıcıları ve oyunda yer alan herhangi bir içerik veya hizmetin yaratılması, üretilmesi veya dağıtılması ile ilgilenen herhangi bir kişi veya kuruluş ya da bunların ilgili yöneticileri, memurları, çalışanları veya aracıları, oyunun kesintisiz veya hatasız olacağı da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir garanti vermemektedir; aynı zamanda de oyunun kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya oyun üzerinde veya tüm Digital Extremes iletişim özellikleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, oyun aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi, hizmet veya malın doğruluğu, güvenilirliği, kalitesi veya içeriği ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Digital Extremes, veri kaybı, saygınlık kaybı, işin durması, bilgisayar hatası veya arızası ya da diğer tüm zararlar veya kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, oyundan veya oyunun herhangi bir kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Digital Extremes, oyuncu karakterleri, sanal mallar veya para birimi, hesaplar, istatistikler veya kullanıcı sıralamaları ya da oyun ve/veya hizmet tarafından saklanan profil bilgilerindeki herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Digital Extremes, ISP kesintileri, yazılım veya donanım arızaları ya da veri kaybına veya hizmet kesintisine neden olabilecek diğer olaylar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet kesintilerinden sorumlu olmayacaktır. Digital Extremes hiçbir durumda size karşı herhangi bir dolaylı, arızi, özel, örnek niteliğinde veya netice kabilinde ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Bazı devletler veya yargı yetkileri, bu devlet veya yargı yetkilerinde, dolaylı veya arızi hasarların hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermediğinden, Digital Extremes'in sorumluluğu, yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş kapsamda sınırlandırılacaktır.

10. Hakkaniyete Uygun Çareler

İşbu belge ile bu Sözleşmenin şartlarının özel olarak uygulanmaması halinde Digital Extremes'ın onarılamayacak şekilde zarar göreceğini kabul edersiniz ve bu nedenle Digital Extremes'ın işbu Sözleşmenin ihlaline ilişkin olarak yetkili yergi alanındaki herhangi bir mahkemede kefalet veya başka bir teminat ya da hasar kanıtı olmaksızın uygun hakkaniyete uygun çarelere başvurma hakkını haiz olduğunu ve bu hakkaniyete uygun çarelerin, Digital Extremes aksi takdirde yürürlükteki yasalar tahtında sahip olabileceği diğer çarelere ek olacağını kabul ve beyan edersiniz. Taraflardan biri tarafından işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir dava açılması durumunda, bu davayı kazanan taraf, dava sürecinde bu kazanan tarafın katlandığı tüm masrafları, avukatlık ücretlerini ve başka masrafları diğer taraftan tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

11. Amir Kanun; İhtilafların Çözümü

a. Müzakereler - İşbu Lisans Sözleşmesiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlığın, ihtilafın veya iddianın ("İhtilaf") çözümünü hızlandırmak ve maliyetini kontrol etmek amacıyla tarafınız ve Digital Extremes herhangi bir İhtilafı (aşağıda açıkça belirtilen İhtilaflar hariç), herhangi bir tahkim veya mahkeme işleminin başlatılmasından en az 30 gün önce müzakere ile çözmeyi denemeyi kabul ve taahhüt edersiniz. Bu gayri resmi müzakereler, bir tarafın diğerine yazılı bildirimde bulunulmasıyla başlar. Digital Extremes, bildirimini Warframe hesabınızı oluşturmak için verdiğiniz e-posta adresinize e-posta ile gönderecektir. Siz de bildiriminizi Digital Extremes Ltd.'ye http://support.warframe.com.adresindeki Müşteri Desteği üzerinden bir Destek Bileti ile göndereceksiniz.

b. Bağlayıcı Tahkim - Tarafınız ve Digital Extremes’in bir İhtilafı gayri resmi müzakereler yoluyla çözüme kavuşturamaması halinde, tarafınız veya DE, İhtilafın nihai ve münhasıran bağlayıcı tahkim yoluyla çözülmesini seçebilirsiniz (aşağıda açıkça hariç tutulan İhtilaflar hariç). Bir tarafın tahkimi seçmesi nihai ve diğeri için bağlayıcı olacaktır. Bu hükmün olmaması durumunda mahkemede dava açma ve jüri yargılaması hakkınız olacağını anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Tahkim, Kanada mahkemelerinin yargı yetkisi altında başlatılacak ve yürütülecektir. Tahkim şahsen, belgelerin sunulması yoluyla, telefonla veya çevrimiçi olarak yürütülebilir. Hakem kararını yazılı olarak verecektir, ancak taraflardan biri talep etmedikçe gerekçe beyanı sunması gerekli değildir. Hakem, yürürlükteki yasalara uymalıdır ve hakemin yürürlükteki yasalara uymaması halinde her türlü karara itiraz edilebilir. İşbu Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, tarafınız ve DE, tahkime itiraz etmek, tahkim bekleyen davayı sürdürmek veya hakem tarafından verilen kararı onaylamak, değiştirmek, iptal etmek veya hükme girmek için mahkemede dava açabilirsiniz.

c. Kısıtlamalar - Tarafınız ve Digital Extremes, herhangi bir tahkimin DE ile şahsen tarafınız aranızdaki İhtilafla sınırlı olacağını kabul edersiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde, (1) hiçbir tahkim başka hiçbir tahkimle birleştirilmeyecektir; (2) herhangi bir İhtilafın toplu dava temelinde tahkime götürülmesine veya grup davası prosedürlerinden yararlanılmasına yönelik hiçbir hak ve yetki yoktur ve (3) herhangi bir İhtilafın kamuoyu veya başka herhangi bir kişi adına sözde bir temsil sıfatıyla getirilmesine yönelik hiçbir hak veya yetki yoktur.

d. Müzakere ve Tahkim İstisnaları - Tarafınız ve Digital Extremes, aşağıdaki İhtilafların gayri resmi müzakereler ve bağlayıcı tahkime ilişkin yukarıdaki hükümlere tabi olmadığını kabul edersiniz: (1) tarafınızın veya DE’nin fikri mülkiyet haklarının herhangi birinin uygulanması veya korunması ya da bunların geçerliliğiyle ilgili herhangi bir İhtilaf; (2) hırsızlık, korsanlık, mahremiyet ihlali veya yetkisiz kullanım iddiaları ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir İhtilaf ve (3) herhangi bir ihtiyati tedbir talebi.

12. Diğer Hükümler

İşbu Lisans Sözleşmesi, konu ile ilgili olarak tarafınız ve Digital Extremes arasındaki sözleşmenin tamamını temsil eder ve tarafınız ve Digital Extremes arasındaki önceki veya eş zamanlı anlaşmaların yerine geçer; ancak burada, işbu Lisans Sözleşmesinin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ile birlikte var olacağı ve bunların yerine geçmeyeceği şartı bulunmaktadır. İşbu Lisans Sözleşmesinin hükümlerinin Kullanım Koşulları ile çeliştiği durumlarda, Kullanım Koşullarındaki çelişen hükümler geçerli olacaktır.

Oyun, Kanada'daki Digital Extremes tarafından işletilmektedir. Oyuna Kanada dışındaki konumlardan erişmeyi seçenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yürürlükteki yerel yasalara uymaktan sorumludurlar.

Digital Extremes’in işbu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir şekilde bu hükümden halihazırda veya gelecekte feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır ve herhangi bir tarafın daha sonra bu hükümlerin her birini ve tümünü uygulama hakkını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Digital Extremes’in işbu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünden, koşulundan veya gerekliliğinden açıkça feragat edilmesi, söz konusu hüküm, koşul veya gereksinime uyma konusundaki gelecekteki herhangi bir yükümlülükten feragat teşkil etmeyecektir. İşbu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hüküm, tarafların niyetini ortaya koyacak şekilde izin verilen azami ölçüde uygulanabilir kılmak adına gerekli ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Lisans Sözleşmesinin geri kalanı, tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ancak, bu hükmün yeniden düzenlenmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde, bu hüküm, bu şartlardan ayrı kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

2., 3., 4. ve 8. ila 12. Bölüm hükümleri, işbu Lisans Sözleşmesinin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Bu hüküm ve koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz olması veya başka bir nedenle Digital Extremes ile iletişim kurmak istemeniz halinde, lütfen http://www.digitalextremes.com/contact adresindeki web sitesi aracılığıyla Digital Extremes ile iletişime geçin.

Avrupa PlayStation™Network Kullanıcıları için:

Oyun içi mağaza içinden satın alınan tüm içerik Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ("SIENE") şirketinden satın alınacak olup, PlayStation™Store'da bulunan PlayStation™Network Hizmet Şartları'na tabidir. Öğeden öğeye farklılık gösterebileceği için lütfen her satın almaya ilişkin kullanım haklarını kontrol edin. Aksi belirtilmediği müddetçe, oyun içi mağazadan satın alınan içerik, oyunla aynı yaş sınıflandırmasına sahiptir.

İşbu belge ile yukarıdaki son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyup anladığınızı beyan ediyor ve “Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak ve/veya yazılımı kurup oyunu oynayarak işbu lisans sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bağlı olmayı kabul ettiğinizi kabul ve beyan ediyorsunuz.